"Εξοικονομώ - Αυτονομώ" (2020)

Το NEO πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” 2020, επιδοτεί την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτίριο.

Το σύστημα VITEXTHERM καλύπτει τις απαραίτητες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις του προγράμματος, για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και στην πιλοτή με αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας έως και 70%.

Τι είναι;

Το NEO πρόγραμμα «Εξοικονόμώ – Αυτονομώ»  χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Μέσω του Προγράμματος «μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε ποσοστό έως και 85% (95% για τις λιγινιτικές περιοχές)

Vitextherm & «Εξοικονόμώ – Αυτονομώ»

Το σύστημα VITEXTHERM καλύπτει τις απαραίτητες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις του προγράμματος, για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και στην πιλοτή με αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας έως και 60%.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm είναι πλήρως πιστοποιημένο και καλύπτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές του προγράμματος.

Το σύστημα φέρει σήμανση CE αφού έχει λάβει Τεχνική Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ  κατά ETAG 004

Με το VitexTherm διασφαλίζετε πως τα υλικά έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αμετάβλητο στην πάροδο του χρόνου για τουλάχιστον 25 χρόνια. Παράλληλα  είναι πιστοποιημένο ως προς την ακαυστότητα – αντίδραση στη φωτιά.

Γιατί να επιλέξω Vitextherm

Το VITEXTHERM είναι το πιο σύγχρονο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ελληνικού κλίματος και αποτελεί κορυφαία επιλογή για ποιοτικό αποτέλεσμα και ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Το σύστημα εφαρμόζεται με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα που προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, άριστη διαπνοή και ελαστικότητα. Το τελικό επίχρισμα χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού της VITEX δίνοντας στην όψη τη ζωντάνια και το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Το σύστημα συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων καλύπτοντας όλες τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και διασφαλίζοντας το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

Πλεονεκτήματα της επιλογής VITEXTHERM:

Προστατέψτε και ανανεώστε την κατοικία σας με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm, εξασφαλίστε την αρχική σας επένδυση και θωρακίστε την περιουσία σας. Ποιότητα κατασκευής, μεγάλη διάρκεια ζωής, ικανοποίηση και τέλεια θερμομόνωση!

Δυνατότητα υποβολής

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες φυσικών προσώπων, και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

  1. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
  2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m², και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση ένταξης ολόκληρης της πολυκατοικίας στο πρόγραμμα, καθώς θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών να αποτελείται αποκλειστικά από κατοικίες. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι ιδιοκτησίες επαγγελματικής ή τρίτης χρήσης υπερβαίνουν το 50% του συνόλου, τότε η πολυκατοικία δεν μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΝΕΟ Εξοικονoμώ-Αυτονομώ 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.

• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α,

ιιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β.

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών προκύπτουν βάσει των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών.

Περιφέρεια

Έναρξη Υποβολής*

Θεσσαλίας

09.12.2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

11.12.2020

Αττικής

14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας

 18.12.2020

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας

13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021

15.01.2021

Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α & Β)

18.01.2021

*Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν,
στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α,

ιιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

• Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

• Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

• Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Στο πρόγραμμα δίδεται επιπλέον επιδότηση premium (10%) για την αναβάθμιση τουλάχιστον στην Β ενεργειακή κατηγορία.

Συντελεστές Θερμικής Αντίστασης - Προϊόντα Vitextherm

VITEXTHERM

 

Θερμική αντίσταση R (m²K/W)

Θερμομονωτικό υλικό

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mk)

>0,9

>1,8

 

 

ελάχιστο πάχος θερμομονωτικού

VITEXTHERM EPS 80 WHITE

0,036

4cm

7cm

VITEXTHERM EPS 200 WHITE

0,033

3cm

6cm

VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE

0,030

3cm

6cm

VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS

0,030

3cm

6cm

VITEXTHERM EPS 100 WHITE

0,034

3cm

6cm

VITEXTHERM MINERAL WOOL

0,036

4cm

7cm

 

 

 

 

Επιδότηση

 

45 €∕m²

55 €∕m²

Πίνακες επιδότησης προγράμματος

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Για αιτήσεις πολυκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

**Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται μόνον οι περιπτώσεις θερμομόνωσης του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

Το πρόγραμμα έχει ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:

  • 50.000€ ανά επιλέξιμη κατοικία (διαμέρισμα/μονοκατοικία)
  • 80.000€ κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες

Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον ωφελούμενο με ίδια κεφάλαια ή/και άτοκο δάνειο.

Scroll to Top